javascript for detect browser

javascript for detect browser


<script language="javascript" type="text/javascript">
var nVer = navigator.appVersion;
var nAgt = navigator.userAgent;
var browserName = navigator.appName;
var fullVersion = ''+parseFloat(navigator.appVersion);
var majorVersion = parseInt(navigator.appVersion,10);
var nameOffset,verOffset,ix;

// In Opera, the true version is after "Opera" or after "Version"
if ((verOffset=nAgt.indexOf("Opera"))!=-1) {
browserName = "Opera";
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+6);
if ((verOffset=nAgt.indexOf("Version"))!=-1)
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+8);
}
// In MSIE, the true version is after "MSIE" in userAgent
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("MSIE"))!=-1) {
browserName = "Microsoft Internet Explorer";
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+5);
}
// In Chrome, the true version is after "Chrome"
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("Chrome"))!=-1) {
browserName = "Chrome";
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+7);
}
// In Safari, the true version is after "Safari" or after "Version"
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("Safari"))!=-1) {
browserName = "Safari";
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+7);
if ((verOffset=nAgt.indexOf("Version"))!=-1)
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+8);
}
// In Firefox, the true version is after "Firefox"
else if ((verOffset=nAgt.indexOf("Firefox"))!=-1) {
browserName = "Firefox";
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+8);
}
// In most other browsers, "name/version" is at the end of userAgent
else if ( (nameOffset=nAgt.lastIndexOf(' ')+1) < (verOffset=nAgt.lastIndexOf('/')) )
{
browserName = nAgt.substring(nameOffset,verOffset);
fullVersion = nAgt.substring(verOffset+1);
if (browserName.toLowerCase()==browserName.toUpperCase()) {
browserName = navigator.appName;
}
}
// trim the fullVersion string at semicolon/space if present
if ((ix=fullVersion.indexOf(";"))!=-1) fullVersion=fullVersion.substring(0,ix);
if ((ix=fullVersion.indexOf(" "))!=-1) fullVersion=fullVersion.substring(0,ix);

majorVersion = parseInt(''+fullVersion,10);
if (isNaN(majorVersion)) {
fullVersion = ''+parseFloat(navigator.appVersion);
majorVersion = parseInt(navigator.appVersion,10);
}

//document.write('Browser name = '+browserName+'<br>');
alert(browserName);
</script>

You may also like...